การโอนบ้านทำอย่างไร มีกี่ขั้นตอน ควรรู้ไว้ถ้าใครอยากมีบ้าน

การโอนบ้านทำอย่างไร มีกี่ขั้นตอน ควรรู้ไว้ถ้าใครอยากมีบ้าน

การโอนบ้าน มีขั้นตอนอะไรบ้าง

การโอนบ้านเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับครอบครัวที่กำลังจะย้ายเข้าบ้านใหม่หรือผู้สนใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ไม่มีปัญหาตามมาในการเข้าพักอาศัย การโอนกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินมีสิ่งที่ต้องเตรียมพอสมควร ดังนั้น Mr.Home Inspector จะมาบอกขั้นตอนการโอนบ้านให้ทุกคนได้ทราบ เพื่อเป็นแนวทางในอนาคตสำหรับคนที่กำลังมองหาที่อยู่ใหม่

1.เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเดินเรื่องโอนกรรมสิทธิ์

ใครที่จองหรือซื้อที่อยู่อาศัยไว้ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนโอนกรรมสิทธิ์ หรือหาข้อมูลเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ว่าต้องตรวจเช็กอะไรบ้าง หรือมีเอกสารโอนบ้านใดสำคัญที่จะต้องขอให้ทางผู้ขายแสดงให้ดูหรือไม่ เพื่อป้องกันเหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่คาดคิด โดยการอ่านบทความขั้นตอนการโอนบทนี้ ก็ถือเป็นการช่วยเตรียมความพร้อมให้ทุกท่านไปในตัว เช่นกัน

2.ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ของผู้ขายก่อนจะซื้อ

เพื่อป้องกันการฉ้อโกง ผู้ซื้อควรตรวจสอบเอกสารหรือสัญญาในการโอนกรรมสิทธิ์อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประชาชนของผู้ขาย สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารสิทธิ์ที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด หากบ้านที่ซื้อเป็นบ้านจัดสรรหรือคอนโดที่มีนิติบุคคลดูแล ควรขอดู ใบปลอดหนี้ ด้วยเพราะเป็นเอกสารระบุเกี่ยวกับค่าส่วนกลางที่จะต้องจ่าย

3.ตรวจบ้านหรือตรวจคอนโดให้ดีก่อนโอน

ไม่ว่าจะงานระบบและการก่อสร้างบ้าน และคอนโด ผู้ซื้อต้องใส่ใจเกี่ยวกับการตรวจรับอย่างละเอียดสิ่งที่ควรดูก็มีตั้งแต่

  • งานระบบไฟฟ้า ตรวจมิเตอร์ไฟฟ้า ตู้ควบคุมไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ หลอดไฟในจุดต่างๆ นอกจากส่วนประกอบของการใช้ไฟฟ้า ไม่ควรที่ลืมตรวจความปลอดภัยด้วย ระบบสายดิน เซอร์กิตเบรกเกอร์ ทั้งหมดที่กล่าวถึงต้องมีช่องสำหรับซ่อมบำรุง
  • งานระบบสื่อสาร เช่น สายโทรศัพท์ สายอินเทอร์เน็ตต่างๆ ว่าเชื่อมตรงไหน ต้นและปลายมาจากทางไหน
  • งานก่อนสร้างพื้นและผนัง วัสดุทั้งพื้นและผนังต้องตรงสเปคที่กำหนด และมีการติดตั้งอย่างถูกต้องได้คุณภาพ พื้นต้องได้ระนาบเสมอกัน ไม่มีเสียงก้องเวลาเคาะลงไป ส่วนของผนังควรเช็กดูรอยร้าว รอยแยกหรือไม่
  • งานก่อนสร้างประตูและหน้าต่าง ตรวจดูว่าปิดสนิทดีหรือไม่ แข็งแรงแค่ไหน สามารถล็อกได้อย่างแน่นหนาไหม สามารถเปิด-ปิดได้ด้วยกุญแจโดยไม่ติดขัด

แต่ละส่วนก็มีการใช้เทคนิคในการตรวจสอบแตกต่างกันสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเองแบบง่ายๆ โดยอาศัยเช็คลิสต์ตรวจบ้านอย่างละเอียด หรือหากต้องการความมั่นใจก็อาจจะใช้บริการตรวจบ้านกับบริษัทที่น่าเชื่อถือ

4.โอนบ้านที่สำนักงานที่ดิน

เมื่อเตรียมพร้อมทุกอย่างและตรวจบ้านเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายและผู้ซื้อที่ต้องการโอนบ้านจะต้องเดินทางไปยังสำนักงานงานที่ดินเพื่อดำเนินการโอน หลังจากติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์รับบัตรคิว เมื่อถึงคิวให้ผู้รับและผู้โอนเซ็นเอกสารกับเจ้าหน้าที่แนะนำให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ประเมินทุนทรัพย์และคำนวณค่าธรรมเนียมการโอนให้ หลังจากนั้นให้นำใบประเมินที่เจ้าหน้าที่ออกให้ไปชำระค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายการเงินจะได้รับใบเสร็จ 2 ใบ สีฟ้าและสีเหลืองให้ถ่ายสำเนาเก็บไว้ 1 ชุด และคืนเอกสารสีเหลืองกับเจ้าหน้าที่ ที่เราได้ไปเซ็นเอกสารด้วย เจ้าหน้าที่จะพิมพ์สลักหลังโฉนดให้ผู้โอนควรตรวจสอบความถูกต้องก่อนมอบให้กับผู้ซื้อ

ค่าใช้จ่ายในการโอนบ้าน มีอะไรบ้าง

5.ค่าใช้จ่ายในการโอนบ้าน

ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์บ้านจัดสรรหรือคอนโด ผู้ซื้อหรือผู้ขายควรเตรียมค่าใช้จ่ายให้เรียบร้อยก่อนโอนบ้านที่สำนักงานที่ดิน โดยจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง มาดูกัน

  1. ค่าธรรมเนียมการโอน ส่วนธรรมเนียมของการโอน คิดเป็น 2% ของราคาประเมิน ซึ่งผู้ขายและผู้ซื้อจะถูกตกลงให้แบ่งจ่ายเท่าๆ กัน แต่บางกรณีผู้ขายจะชำระค่าธรรมเนียมการโอนให้ทั้งหมด
  2. ค่าจดจำนอง ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ซื้อบ้านที่ต้องการกู้ โดยคิดเป็น 1% ของการกู้ยืม
  3. ค่าอากรแสตมป์ เป็นค่าใช้จ่ายของทางผู้ขายหรือผู้ที่จะโอนบ้าน โดยคิดเป็น 0.5% ของราคาซื้อขาย
  4. ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นการถูกหัก ณ ที่จ่ายโดยใช้หลักเกณฑ์พิจารณาจากกรมสรรพากร ผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องชำระค่าภาษีส่วนนี้
  5. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าใช้จ่ายของผู้ครอบครองบ้านระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 3.3% ของราคาซื้อขาย

ขั้นตอนการโอนบ้านในบทความข้างต้นนั้นยังไม่ใช่รายละเอียดทั้งหมด ของการโอนกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายก็พอที่จะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่มีความต้องการจะย้ายที่อยู่อาศัยหรือกำลังมองหาบ้านใหม่ได้

หลังจากโอนบ้านหรือคอนโดเรียบร้อยแล้วควรทำอย่างไร

หลังจากที่จัดการโอนบ้านเรียบร้อยแล้ว ข้อแนะนำแรก คือ ควรเข้าไปอยู่อาศัยเลย เพราะการเข้าอยู่จะทำให้เราทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ในการตรวจก่อนเข้าอยู่ถือเป็นการเพิ่มความมั่นใจในเรื่องระบบต่างๆ แต่อาจจะไม่รู้ถึงปัญหาระยะยาวในตอนที่เข้าอยู่ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อฝนตกหนักทางน้ำเป็นยังไง ระบายออกทางไหน มีน้ำขังตรงไหนหรือไม่ ยังคงมีปัจจัยระยะยาวที่เมื่อยู่ไปก็จะทำให้ได้เห็นและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว แล้วการใช้ชีวิตในบ้านใหม่ก็จะไม่มีสิ่งรบกวนคุณอีกต่อไป

Mr.Home Inspector รับให้บริการตรวจบ้านตรวจคอนโดอย่างละเอียดทุกจุด โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

ได้เกริ่นไปบ้างแล้วในการตรวจบ้านหรือตรวจคอนโด แนะนำให้ใช้บริการตรวจจากบริษัทที่ไว้ใจได้ Mr.Home Inspector เป็นอีกตัวเลือกที่อยากจะแนะนำ ด้วยประสบการณ์ตรวจกว่า 10,000 ยูนิต – เราให้บริการตรวจรับบ้านทั่วประเทศไทยมากกว่า 15 ปี ตรวจบ้านและคอนโด โดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตและมีประสบการณ์สูง ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัยในการตรวจสอบทุกจุด

สอบถามราคาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.: 086-507-8885
LINE OA: @mr.homeinspector

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart